https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Overblijven | Henri Dunantschool

Overblijven

Op school bestaat de mogelijkheid om op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag tussen de middag over te blijven. De kinderen worden begeleid door ouders. De betaling gaat via een strippenkaart. 

Een strippenkaart kost € 17,50 (10 strippen) of € 35,– (20 strippen) Niet gebruikte strippen blijven geldig en worden verrekend als uw kind van school gaat.
Strippenkaarten kunnen alleen nog per bank betaald worden. U krijgt via e-mail bericht als u een nieuwe strippenkaart moet kopen.
Coördinator is Ali Aaldijk.
Tel: 06 – 33809380
E-mail: Overblijven Henri Dunant
 
Bankrekeningnummer overblijven: NL42RABO 0132.155.591 t.n.v. oudervereniging o.b.s. Henri Dunant
(Graag de naam/namen + groep van uw kind/kinderen vermelden!)