Voor ouders
Privacy toelichting leerlingen

Klik hier voor onze Privacy toelichting leerlingen voor ouders

Protocol cameratoezicht

Klik hier voor ons Protocol cameratoezicht Henri Dunant 

Ouderbetrokkenheid

  Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij vinden een goed contact met de...
Meer informatie

Ouderportaal ParnasSys

obs Henri Dunant is een transparante school. Daarom is het voor ouders van onze school mogelijk om in te loggen...
Meer informatie

Aanvraag extra verlof

Extra verlof kan slechts voor een beperkt aantal redenen gegeven worden:   • Als de leerling vanwege de specifieke aard...
Meer informatie

Uw kind aanmelden

Centrale inschrijving De aanmelding voor het basisonderwijs voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt in Sliedrecht centraal geregeld. Voor het...
Meer informatie

Overblijven

Op school bestaat de mogelijkheid om op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag tussen de middag over te blijven....
Meer informatie

Buitenschoolse opvang

Met de samenwerking tussen obs Henri Dunant en WASKO wordt d.m.v. het aanbod van school, peuteropvang en buitenschoolse opvang een...
Meer informatie

Peuteropvang

  Peuterspeelgroep.    In kindcentrum Henri Dunant is ook een peuterspeelgroep gehuisvest. Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte...
Meer informatie

Medezeggenschapsraad

De notulen van de MR:   Het huishoudelijk Reglement van de MR Klik hier voor het huishoudelijk reglement De Medezeggenschapsraad:...
Meer informatie