https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 4 | Henri Dunantschool

Groep 4

In groep 4 wordt voortgeborduurd op de in groep 3 aangeleerde basisvaardigheden voor het lezen, rekenen en schrijven. De leesteksten worden moeilijker.

Bij het lezen ligt het accent voornamelijk op het voortgezet technisch lezen (Estafette) en op het behouden van het leesplezier. 

In groep 4 wordt met name gerekend tot 100. Aan het einde van het schooljaar gaan de berekeningen af en toe over het honderdtal. De tafels van 1 t/m  5 en 10 worden aangeleerd. Elke rekenles begint met automatiseren.
De hoofdletters worden aangeleerd en de leerlingen leren hoe ze de hoofdletters moeten toepassen.
In groep 4 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid. Het aanleren van uitgestelde aandacht en het werken met een weektaak zijn hier onderdeel van.

De lessen worden gegeven aan de hand van het directe instructiemodel. Via dit lesmodel is voldoende ruimte om leerlingen die extra hulp nodig hebben, verlengde instructie te geven aan de instructietafel.
Computers/ laptops worden als ondersteuning voor diverse vakken gebruikt.

Er is ook aandacht voor biologie, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, sociaal-emotioneel leren en creatieve vakken als tekenen en handvaardigheid.

Elk schooljaar wordt het NME centrum "de Hooizolder" bezocht.