https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 7 | Henri Dunantschool

Groep 7

Groep 7 is een gezellig maar ook vol en druk jaar. Er wordt veel van de kinderen verwacht m.b.t. zelfstandigheid.

Wij werken met de volgende methodes: 

 
 Rekenen- Wereld in getallen 5
 Spelling – Spelling in Beeld 2 
 Taal – Taal in Beeld 2 
 Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip 
 Technisch lezen – Estafette 
 Aardrijkskunde – Meander
 Natuuronderwijs en Techniek – Naut 
 Geschiedenis – Brandaan
 Verkeer – Verkeerskrant VVN
 Studievaardigheden- Blits 2
 Engels – Groove me 
 Schrijven – Pennenstreken 
 
In groep 7 werken we met Snappet, onderwijs m.b.v. de tablet. Zowel rekenen als spelling wordt op deze manier verwerkt. De methodes voor rekenen en spelling zijn leidend voor het aanbod en de didactiek. De verwerking gaat op de tablet. Elke leerling kan zo op eigen niveau met eigen doelen (gaan) werken. Het rekenen en schrijven op papier verdwijnt niet, ook dit blijft geoefend worden.
 
In groep 7 wordt gewerkt met een dag- en weektaak . Op de weektaak staan verplichte taken en keuzetaken. Elke donderdag om 08.30 uur moet de weektaak af zijn en krijgen de leerlingen weer een nieuwe weektaak. 

 

Activiteiten in groep 7 

Naast de activiteiten waaraan de gehele school deelneemt, heeft groep 7 nog een aantal extra activiteiten. Elk jaar rond april/mei verdiept groep 7 zich in de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt er o.a. een educatief uitje gepland rond WOII en om het jaar komt er in de groepen 7 en 8 een veteraan in de klas vertellen over haar/zijn ervaringen. In mei draagt groep 8 het Crossline-monument over aan groep 7. Dit bronzen beeld heeft de school geadopteerd ter herinnering aan de liniecrossers. In de maand mei volgt een gastles van Stichting Struikelstenen Sliedrecht. Een groepje leerlingen zal het schoonmaken van enkele struikelstenen voor hun rekening nemen. Voor groep 7 en 8 wordt jaarlijks een disco-avond georganiseerd.