https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 7 | Henri Dunantschool

Groep 7

Groep 7 is een gezellig maar ook vol en druk jaar. Er wordt veel van de kinderen verwacht m.b.t. zelfstandigheid.

Wij werken met de volgende methodes: 

 
Rekenen- Wereld in getallen 
Spelling – Spelling in Beeld 2 
Taal – Taal in Beeld 2 
Begrijpend lezen – Grip op lezen 
Technisch lezen – Estafette 
Aardrijkskunde – Blauwe Planeet 
Natuuronderwijs en Techniek – Naut 
Geschiedenis – Speurtocht 
Verkeer – Verkeerskrant VVN
Studievaardigheden- Blits 
Engels – Groove me 
Schrijven – Pennenstreken 
 
In groep 7 werken we met Snappet, onderwijs m.b.v. de tablet. Zowel rekenen als spelling wordt op deze manier verwerkt. De methodes voor rekenen en spelling zijn leidend voor het aanbod en de didactiek. De verwerking gaat op de tablet. Elke leerling kan zo op eigen niveau met eigen doelen (gaan) werken. Het rekenen en schrijven op papier verdwijnt niet, ook dit blijft geoefend worden.
 
In groep 7 wordt gewerkt met een dag- en weektaak . Op de weektaak staan verplichte taken en keuzetaken. Elke dinsdag om 08.30 uur moet de weektaak af zijn en krijgen de leerlingen weer een nieuwe weektaak. 

 

Activiteiten in groep 7 

Naast de activiteiten waaraan de gehele school deelneemt, heeft groep 7 nog een aantal extra activiteiten. Elk jaar rond april/mei verdiept groep 7 zich in de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt er o.a. een educatief uitje gepland rond WOII en om het jaar komt er in de groepen 7 en 8 een veteraan in de klas vertellen over haar/zijn ervaringen. In mei draagt groep 8 het Crossline-monument over aan groep 7. Dit bronzen beeld heeft de school geadopteerd ter herinnering aan de crossline. Voor groep 7 en 8 wordt jaarlijks een disco-avond georganiseerd. 
 
Voor alle data zie de jaarkalender in het ouderportaal.