https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Groep 8 | Henri Dunantschool

Groep 8

In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, staat groep 8 niet alleen maar in het teken van herhaling. Zowel op taal- als op rekengebied komen nieuwe onderdelen aan bod. Tevens krijgt de voorbereiding op de brugklas aandacht. 

In groep 8 werken we met Snappet, onderwijs m.b.v. de tablet en/of laptop. Zowel rekenen als spelling wordt op deze manier verwerkt. Leidraad zijn vooralsnog wel de methoden Wereld in Getallen voor rekenen en Spelling in Beeld voor spelling. Elke leerling kan op eigen niveau met eigen doelen (gaan) werken. Het rekenen en schrijven op papier verdwijnt niet, ook dit blijft geoefend worden. 

Ook in groep 8 wordt gewerkt met weektaken waarop verplichte en keuzetaken staan. 

Centraal staat het traject naar het vervolgonderwijs. In november wordt de Drempeltoets afgenomen, in april de IEP Eindtoets. Adviesgesprekken vinden plaats in februari. Vóór die tijd bezoeken we met de groep het Willem de Zwijgercollege in Hardinxveld-Giessendam en het Griendencollege te Sliedrecht. Daarnaast krijgen ouders en leerlingen regelmatig informatie over andere scholen voor voortgezet onderwijs. Voor 1 april dient de leerling ingeschreven te zijn op de vervolgschool. In mei en juni vinden (individuele) kennismakingsmomenten plaats voor de leerlingen met hun nieuwe klas. 

Hoogtepunten in groep 8 zijn vanzelfsprekend de meerdaagse schoolreis en de afscheidsavond in juli.