Waar staan we voor?

Onze school heet obs Henri Dunant en is genoemd naar Jean Henri Dunant, die de aanzet gaf tot de oprichting van het internationale Rode Kruis in 1863 en tot de ondertekening van de eerste Conventie van Genève in 1864, een internationaal verdrag dat bedoeld was om de verzorging van gewonde soldaten in oorlogstijd te verbeteren.

Een naam die prachtig past bij wie wij als school willen zijn. Een school midden in het centrum van Sliedrecht, midden in de samenleving met oog en zorg voor elkaar!

Begrippen als respect voor elkaar en verdraagzaamheid nemen op onze school een belangrijke plaats in. Evenals bepaalde (gedrags)regels en de bereidheid om je gedrag aan deze regels aan te passen. 

Vanuit onze positieve pedagogische visie noemen we deze: gedragsverwachtingen.

Ze zijn gebaseerd op onze drie kernwaarden:
 

VEILIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN RESPECT

Onze school is een openbare basisschool. Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij. Scholen hebben daarnaast ook een maatschappelijke opdracht waarbij er een bijdrage geleverd wordt aan de samenleving en de directe omgeving van de school. 

Wij vervullen onze openbare taak vanuit de kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. 

Vrijheid: je kunt jezelf zijn en je stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Dit zie je o.a. terug in de leerlingenraad. 

Gelijkwaardigheid: op een openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 

Ontmoeting: op een openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.