https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Kinderraad | Henri Dunantschool

Kinderraad

Wij werken met een Kinderraad. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten worden gekozen en komen uit groep 5, 6, 7 en 8.

Per groep worden twee leerlingen gekozen, die namens hun groep het woord gaan voeren in de leerlingenraad.
Het doel van de leerlingenraad is dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze merken dat ook hun mening van belang is. Hiermee wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen bij de school en schoolse zaken vergroot. Punten uit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.