https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Peuteropvang | Henri Dunantschool

Peuteropvang

 

Peuterspeelgroep. 

 
In kindcentrum Henri Dunant is ook een peuterspeelgroep gehuisvest. Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom op de peuterspeelgroep om spelenderwijs te leren. Op de peuterspeelgroep kan uw kind naar hartenlust puzzelen, fietsen, rennen en spelen. De pedagogisch medewerkers organiseren daarnaast allerlei activiteiten zoals samen zingen, dansen, kleien, verven en zandtaartjes bakken. Op deze manier worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd.
De peuterspeelgroep is een VVE-peuterspeelzaal en er wordt gewerkt met de methode ontwikkelingsgericht werken (OGW).
Er is regelmatig overleg, tussen de leidsters en de leerkrachten van groep 1 en 2, en de activiteiten worden op elkaar afgestemd. Op deze manier is er een goede doorgaande lijn en wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool. 
Onze school werkt nauw samen met de peuterspeelgroep van Wasko. De peuterspeelgroep is leuk en leerzaam.
Peuters met een VVE-indicatie zijn peuters met een (kans op) een ontwikkelingsachterstand die op advies van het consultatiebureau 4 dagdelen naar de peuterspeelgroep komen.
 
Door te klikken op deze link vindt u meer informatie over onze peutergroep:
https://www.wasko.nl/opvanglocatie/henri-dunant/
 

Aanmelden/inschrijven

 

Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site onder het kopje Inschrijven. Ook zit de medewerkers van de afdeling kindplanning van Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. De afdeling kindplanning is bereikbaar via kindplanning@wasko.nl  of 078 – 615 71 65, optie 1.