https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderportaal ParnasSys | Henri Dunantschool

Ouderportaal ParnasSys

obs Henri Dunant is een transparante school.
Daarom is het voor ouders van onze school mogelijk om in te loggen in het ouderportaal van ‘Parnassys’. Dit is het administratieve programma en het leerlingvolgsysteem dat wij op school gebruiken. 
De gegevens van uw kind worden hierin opgenomen. U kunt de gegevens van uw kind(eren) raadplegen nadat u van de school een inlogcode heeft ontvangen. 

U ziet dan de resultaten van uw kind en de persoonlijke gegevens.
Op deze manier bent u altijd op de hoogte en goed geïnformeerd.

in de weken dat de rapporten gemaakt worden, zijn de gegevens tijdelijk niet in te zien door ouders, zodat wij alles in orde kunnen maken voor het digitale rapport.

U kunt hier inloggen bij het Ouderportaal.