https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Aanvraag extra verlof | Henri Dunantschool

Aanvraag extra verlof

Extra verlof kan slechts voor een beperkt aantal redenen gegeven worden:
 
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan en het de enige gezinsvakantie van dat jaar betreft. Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 
Wegens familieomstandigheden: bij huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden.
Bij verhuizing.
Bij gezinsuitbreiding.
Wegens medische of sociale redenen.
 
Het aanvragen van verlof dient altijd minimaal 2 weken van te voren schriftelijk te gebeuren bij de directeur van de school. Deze zal de aanvraag toetsen aan de leerplichtwet en de ouder(s) daarvan berichten.
Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht hiervan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerplicht (R.B.L.+) op de hoogte te stellen, die eventueel de officier van justitie kan inschakelen.
 
Het formulier “Aanvraag extra verlof” is te verkrijgen bij de leerkracht van uw kind.