https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Team | Henri Dunantschool

Team

Naast de groepsleerkrachten die u onder het kopje groepen kunt terugvinden, zijn er nog meer mensen binnen onze school werkzaam.

Irma Valk, Directeur. Is belast met de leiding van de school en eindverantwoordelijk.

Angela Klinkien, IB. Organiseert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, houdt leerlingbesprekingen met en geeft adviezen aan de leerkrachten, onderhoudt contacten met externen.

Angela Klinkien, Fleur van Eijk zijn de bouwcoördinatoren. De bouwco's maken samen met de directeur beleidsvoorstellen en vervangen in voorkomende gevallen de directeur.

Ed de Groot, Taalcoördinator. De taalcoördinator is nauw betrokken bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het taalonderwijs.

Peter Stuy, Rekencoördinator. De rekencoördinator is gespecialiseerd in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs op onze school. De coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het rekenonderwijs en is het aanspreekpunt voor team.

Sjoerd Schulte, Leescoördinator. Hij is nauw betrokken bij de activiteiten t.b.v. leesbevordering en contactpersoon van de bibliotheek.

Sjoerd Schulte, ICT'er. Bewaakt en bevordert de inzet van ICT binnen het onderwijs en doet beleidsvoorstellen. 

Barbara Vlot, Bouw! specialist. Coördineert de inzet van het programma Bouw! en ondersteunt leerkrachten bij de inzet van Bouw!

Joyce Blijenberg, HB-specialist.  Geeft les aan MHB-leerlingen in de Ontdekkersgroep, ondersteunt team en maakt beleidsvoorstellen op het gebied van Meer- en hoogbegaafdheid.

Concierge: Ali Aaldijk
Onderwijsassistenten: Jaimy-Lee van Boven, Yvonne Sittrop en Rose Peursem
Vakleerkracht gym: Move Academy
Dramadocent: Natalja Verhoef
Muziekdocent: Melanie Malee
Administratief medewerkster: Jacqueline de Vrij