https://obshenridunant.nl/wp-content/themes/gymappstest Kwaliteitszorg | Henri Dunantschool

Kwaliteitszorg

Alle scholen in Nederland worden door de Inspectie van het onderwijs regelmatig gecontroleerd of zij wel voldoen aan de kwaliteitseisen die in de wet vastgelegd zijn.

Een goede school bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Centraal binnen de kwaliteitszorg staan de opvattingen van onze school over wat wij kwalitatief goed onderwijs vinden. We houden dan ook rekening met de kenmerken van de leerlingen en met de wensen en verwachtingen die ouders hebben over de kwaliteit van het onderwijs. Onze school vertaalt de opvattingen over goed onderwijs in concreet geformuleerde doelen. Wij stellen deze doelen met name voor de leerprestaties en voor het pedagogisch-didactisch handelen.

Voortdurend evalueren wij ons onderwijs om systematisch na te gaan of we de gestelde doelen behaald hebben. Op basis hiervan proberen wij steeds om ons onderwijs verder te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor een webbased kwaliteitssysteem, genaamd Werken Met Kwaliteit (WMK). Met dit systeem krijgen we inzicht in onze sterke en verbeterpunten en in de sterke en minder sterke kanten van de directie en de leraren. WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen.

Wij willen graag open communiceren over onze kwaliteitszorg. U vindt daarom op deze pagina de door ons gemaakte kwaliteitskaarten van een aantal belangrijke onderwijsdomeinen. Op deze kwaliteitskaarten kunt u vinden hoe er op school gewerkt wordt en waar we voor staan. Best belangrijk voor ouders die op het punt staan een school voor hun kind te kiezen, maar ook interessant voor de ouders van de kinderen die al op onze school zitten.

Kwaliteitskaart Schoolconcept
Kwaliteitskaart Beroepshouding
Kwaliteitskaart Didactisch Handelen
Kwaliteitskaart Pedagogisch Handelen
Kwaliteitskaart Leertijd
Kwaliteitskaart Rekenen en Wiskunde